Školní družina a školní klub

Informace pro rodiče žáků školní družiny 

Řád školní družiny čtěte zde.

 • Provoz ŠD: 6.00 – 17.00
 • Školné se platí ve dvou platbách: období září – prosinec a leden - červen (Podklady k platbě obdržíte v měsíci říjnu, 180,- Kč za měsíc)
 • Přihlášení i odhlášení žáka lze i během školního roku, vždy však k začátku následujícího měsíce a písemnou formou (tiskopis u vychovatelky)
 • V Zápisním lístku je důležité vyplnit zadní stranu, kde uvedete odchody žáka ze ŠD a doplníte, zda půjde žák v uvedenou dobu sám (S) nebo v doprovodu (D). Je třeba vypsat všechny osoby, které budou dítě ze ŠD vyzvedávat!
 • Změny odchodů žáka ze ŠD je nutné napsat na lístek a předat vychovatelce (Jméno, čas odchodu, datum a jméno zákonného zástupce)

Každé dítě dostává předepsaný tiskopis, který si můžete nakopírovat a vždy je doplnit podle potřeby

 • Z důvodu zabezpečení maximální ochrany žáků, nelze propustit žáka ze ŠD na základě telefonického hovoru! V nutných případech musí rodič volat vychovatelce, nikoliv dítěti.
 • Z oběda se žáci vrací nejdříve ve 14.30   (1. třídy ve 14.00)

Ze ŠD lze dítě vyzvednout hned po vyučování nebo po obědě ve školní jídelně a nebo až po návratu z vycházky u školy ( 1. třídy 14.00, ostatní 14.30 )

 • Pro pobyt venku a pracovní činnosti je vhodné dát žákovi náhradní oblečení dle počasí a ročního období , které bude mít v podepsané tašce ve své skříňce ( triko, tepláky, botasky, pláštěnku nebo deštník…)
 • Ve školní družině je přísný zákaz používání mobilních telefonů a chytrých hodinek žáky
 • Pro děti, které zůstávají ve ŠD déle, je vhodné dát jídlo a pití i na odpolední svačinu.
 •  

V případě potřeby volejte na t.č .školní družiny :                     731 698 648

                                                                                            569 420 869  - pouze ráno

                                                                                                   728 762 846 – R. Kvášová


Kroužky budou skupinové - v rámci třídy
 

Flétnička hrou        1.třídy           250 ,-Kč na šk.rok              ved.kroužku : R. Kvášová

Kroužek pro ŠIKULKY  1.tř.         300,- Kč na šk. rok             ved.kroužku : I. Hejkalová

Keramika                 1. třídy          300,- Kč na šk.rok              ved.kroužku : J. Vencovská

            ( od listopadu )

Tvůrčí činnosti        2.B a 2.C       700,- Kč na šk. rok             ved.kroužku : O. Kubátová

( v případě volné kapacity bude nabídnuto i třídě 2.A)

Keramika                 3.,4.,5.tř.      pokračování z minulého roku

Kouzelná jehlička  4.tř.                200,- Kč na šk.rok              ved.kroužku : I. Hejkalová

Doprovodná kytara 4.a 5.tř.       250,- Kč na šk.rok              ved.kroužku : R. Kvášová

 

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.