Realizace investice národního plánu obnovy-komponenta 3.1

V rámci inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Škola pro prevenci digitální propasti obdržela v roce 2022 finanční prostředky ve výši 94 000,-Kč.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Škola je zapojena do programu „Doučování žáků škol“.

Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy.

Projekt je podporován z fondu EU (financováno Evropskou unií- Next Generation EU).

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Pedagogičtí pracovníci poskytují doučování žáků dle nastavených kritérií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
 
Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život
 
Galerie projektu:
 
 
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.