Informace pro rodiče k zápisu dětí do tříd 1. ročníků ZŠ

Z Á P I S dětí do 1. třídy se koná v pátek 5. 4. 2024 od 9.00 do 17.00 hodin v budově školy

Do 1. ročníku se zapisují děti narozené v období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2024 do konce června 2025, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

K zápisu je nutné se dostavit i v případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky. Žádost je nutné doložit doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Při rozhodnutí o přijetí do 1. třídy bude postupováno podle „Kritérií základních škol zřizovaných Městem Havlíčkův Brod pro přijímání dětí do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2024/2025“.

Při zápisu je nutné předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pokud se nebudete moci ze závažných důvodů k zápisu dostavit, je možné domluvit

náhradní termín na tel. čísle 569 422 383

 

Na případné telefonické dotazy ve věci zápisů dětí do tříd 1. ročníků Vám odpoví:

PaedDr. Veronika Prchalová, ředitelka školy – 569 420 868,   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kateřina Červenková, hospodářka školy – 569 422 383,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Důležité dokumenty:

Školské obvody

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.