Knížka pro prvňáčka

V letošním školním roce se naše děti z 1.C zúčastnily projektu SKIP ČR na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Naši prvňáčci navštěvovali v průběhu školního roku místní knihovnu, která si pro ně připravila besedu společného čtení, zábavný program s ilustrátorem Adolfem Dudkem a výtvarnou dílničku. Celý projekt byl ukončen 5. 6. 2024 vystoupením dětí před jejich rodiči a prarodiči. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla pro prvňáčky knížka od spisovatelky Zuzany Pospíšilové a ilustrátorky Ivety Autratové  - Kouzelné brýle. Všem prvňáčkům děkujeme za krásné vystoupení a přejeme spoustu přečtených knih.

Mgr. Lucie Haviárová