ZÁPIS DO 1. TŘÍD pro děti z Ukrajiny/ЗАПИС ДО 1-х КЛАСІВдля дітей з України

Proběhne na všech havlíčkobrodských školách 17. 6. 2022 od 9.00 do 17.00/буде проводитися 17. 6. 2022 р. з 9.00 до 17.00 годин

K zápisu, prosím, přineste: identifikační doklady zákonného zástupce a dítěte + potvrzení o dočasné ochraně a přechodném bydlišti na území ČR

Bližší informace (včetně kritérií pro přijetí) budou zveřejněny v termínu od 16. května 2022 na webových stránkách místních MŠ a ZŠ

Для реєстрації, будь ласка, візьміть з собою: документи, що засвідчують особу законного представника і дитини + підтвердження тимчасового захисту і тимчасового проживання в Чеській Республіці.

Додаткова інформація (включаючи критерії прийому) буде опублікована в терміну з 16 травня 2022 р. на сайті місцевих ДС та ПШ.

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023

Заява про зарахування дитини до початкової школи

 

KRITÉRIA ZÁKLADNÍ ŠKOLY HAVLÍČKŮV BROD, ŠTÁFLOVA 2004 PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU  PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil/a ředitel/ka Základní školy Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, že ve školním roce 2022/2023 otevře  2  první třídy s maximálním počtem 30 žáků na třídu.

 V případě, že počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovený počet míst pro první ročník základní školy (tj. celkem 60 míst), bude ředitel/ka postupovat dle následujících kritérií (postupně v daném pořadí):

  1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 - viz vyhláška města Havlíčkův Brod č. 5/2019, v platném znění.
  2. Dítě s trvalým pobytem mimo spádový obvod ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, jehož sourozenec je již žákem ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004
  3. Dítě s trvalým pobytem mimo spádový obvod ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, které má současně trvalý pobyt na území města Havlíčkův Brod či v obci, se kterou má město Havlíčkův Brod uzavřenu „Dohodu o vytvoření společného školského obvodu“.
  4. Ostatní děti.

 

Děti budou přijímáni postupně podle jednotlivých kritérií (nejdříve se přijímají děti dle kritéria 1, poté dle kritéria 2, atd.). V případě, že ředitel/ka školy nebude moci v jednom z  kritérií (vyjma kritéria č. 1) přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, rozhodne o doplnění do stanoveného počtu žáků 1. ročníků los. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří splňují konkrétní dané kritérium.

Losování bude veřejné. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele a člena školské rady. O výsledku losování bude proveden zápis. 

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění. 

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

 

 

 

 

V Havlíčkově Brodě dne       21. 3. 2022

 

 

 

 

 

Ředitel/ka školy

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.