Testy - září 2021

V souvislosti s pravidelným testováním na přítomnost viru SARS-CoV-19 dochází ke zpracování osobních údajů za účelem provedení testu a umožnění účasti na prezenční formě vzdělávání:

  • Osobní údaje žáků v rozsahu jméno a příjmení, třída (právním titulem je plnění právní povinnosti školy na základě zákona o ochraně veřejného zdraví)
  • Zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu) v rozsahu výsledek testu, případně doklad o prodělání onemocnění COVID 19 nebo ukončeném očkování (právním titulem je významný veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví)

V případě, že údaje nebudou škole poskytnuty (testování bude odmítnuto nebo nebude prokázána oprávněnost výjimky z testování), bude postupováno v souladu s aktuálními pokyny MŠMT a účast na prezenční výuce a dalších aktivitách školy bude umožněna  pouze za dodržení přísnějších režimových opatření.

Osobní údaje se nepředávají mimo školu, do systému Ministerstva zdravotnictví jsou reportovány výhradně anonymizované výsledky s počty provedených testů. 

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s testováním bude škola uchovávat max. 30 dnů po ukončení platnosti mimořádných opatření, nařizujících provádění testování.

Více informací o zpracování osobních údajů ve škole a o Vašich právech s tím souvisejících najdete na webových stránkách školy.