Testy - září 2021

V souvislosti s pravidelným testováním na přítomnost viru SARS-CoV-19 dochází ke zpracování osobních údajů za účelem provedení testu a umožnění účasti na prezenční formě vzdělávání:

  • Osobní údaje žáků v rozsahu jméno a příjmení, třída (právním titulem je plnění právní povinnosti školy na základě zákona o ochraně veřejného zdraví)
  • Zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu) v rozsahu výsledek testu, případně doklad o prodělání onemocnění COVID 19 nebo ukončeném očkování (právním titulem je významný veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví)

V případě, že údaje nebudou škole poskytnuty (testování bude odmítnuto nebo nebude prokázána oprávněnost výjimky z testování), bude postupováno v souladu s aktuálními pokyny MŠMT a účast na prezenční výuce a dalších aktivitách školy bude umožněna  pouze za dodržení přísnějších režimových opatření.

Osobní údaje se nepředávají mimo školu, do systému Ministerstva zdravotnictví jsou reportovány výhradně anonymizované výsledky s počty provedených testů. 

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s testováním bude škola uchovávat max. 30 dnů po ukončení platnosti mimořádných opatření, nařizujících provádění testování.

Více informací o zpracování osobních údajů ve škole a o Vašich právech s tím souvisejících najdete na webových stránkách školy.

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.