Zaměstnanci školy

Ředitelka školy: PaedDr. Veronika Prchalová

Zástupce ředitele: Mgr. Ivana Šimánková, Ing. Jana Tučková

 

Vedoucí vychovatelka: Radomíra Kvášová

Výchovný poradce pro integrované žáky: Mgr. Jana Kaplanová

Výchovný poradce pro volbu povolání: Mgr. Zdeňka Prosová

Sociální pedagog: Lenka Vencová (732 326 482)

Koordinátor pro prevenci sociálně patologických jevů: Mgr. Pavlína Tajovská

Koordinátor ICT: Ing. Jana Tučková

Koordinátor ŠVP: Mgr. Dita Dobrovolná


Hospodář: Ivana Čapková, Kateřina Červenková

Ekonom: Monika Čapková

Mzdová účetní: Jana Bártová

Pedagogičtí pracovníci:
1.A  Mgr. Lucie Blažková
 
1.B Mgr. Hana Hanychová
 
1.C Mgr. Lucie Haviárová
 
2.A Mgr. Michaela Arbelovská
 
2.B Mgr. Tereza Kampová
 
3.A PaedDr. Ilona Bartůňková 
 
3.B Mgr. Michaela Dvořáčková

3.C Mgr. Michaela Bulánková
 
4.A Mgr. Renáta Plachá
 
4.B Mgr. Jana Kaplanová
 
4.C Mgr. Pavlína Panáčková

5.A Mgr. Iveta Bínová

5.B Adéla Caklová

6.A Mgr. Dita Dobrovolná

6.B Mgr. Jana Nohová
 
7.A Mgr. Petra Baštová
 
7.B Bc. Martina Folvarská

8.A  Mgr. Marek Šotola

8.B Mgr. Zdeňka Prosová

9.A Mgr. Pavlína Tajovská

9.B Mgr. Hana Sedláková

Mgr. Miroslav Bednář

Mgr. Jaroslav Pešek

Ing. Simona Vondrová
 
Ing. Martin Havel

Mgr. Jan Doškář

Mgr. Dušan Šnelly

Mgr. Jan Ruml
 
Bc. Lucie Mejstříková

Jiří Čelanský
 
Jana Vencovská
 
Asistenti pedagoga:

Bukáčková (3.A)
 
Bc. Eva Krepčíková (1.B)
 
Jana Kratochvílová (5.B)
 
Jana Tomková (4.B)
 
Tereza Klinčúchová (2.B)
 
Michaela Kutlvašrová (2.A)
 

Vychovatelky ŠD a ŠK:

     Radomíra Kvášová (vedoucí vychovatelka)               
     Miroslava Kubátová              
     Ing. Olga Kubátová              
     Jana Vencovská                          
     Iveta Hejkalová
     Jana Mišurová
     Ilona Krejčová
     Jana Tomková

                    
     Zdeněk Trávníček     (školník)           
     Ivana Dejlová, Klára Lorencová, Lenka Strnadová (uklízečky)              
                    
                    
Rada školy


     Zbyšek Kolářský               
     Jitka Kruntorádová              
     Ing. Alena Dubnová               
     PhDr. Ivana Štrossová              
     Zbyněk Stejskal              
     Bc. Jana Králová              
     Mgr. Lucie Haviárová              
     Mgr. Pavlína Tajovská               
     Jana Nohová

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.