Historie

Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Budova naší školy původně patřila brodskému gymnáziu. Byla postavena v letech 1906 až 1908, protože původní sídlo gymnázia - klášterní budovy - byly ve velmi špatném stavu. Vyučovat se zde začalo 20. října 1908. Původní klasické gymnázium bylo postupně přeměněno na reálné gymnázium a v roce 1924 bylo pojmenováno na Státní československé reálné gymnázium Karla Havlíčka Borovského. 17. března 1939 budovu zabralo německé vojsko a později se stala sídlem říšskoněmecké policie. Tuto smutnou dobu připomíná pamětní deska u vchodu do školy. Po válce bylo vyučování na gymnáziu opět obnoveno.

Historie základní školy se v této budově začala psát až od 50. let v souvislosti se zavedením jednotné školy tehdejšího ministra Zd. Nejedlého. Gymnázia se tehdy změnila v jedenáctileté, později dvanáctileté střední školy a z nich vznikly čtyřleté střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ) a základní devítileté školy (ZDŠ).

Ve školním roce 1964-65 se SVVŠ musela přemístit do protější budovy (dnešní budova Havlíčkova gymnázia) a v původní budově od té doby sídlí základní škola.