Informace a pokyny pro zákonné zástupce k provozu školy od 1. 9. 2021

Vážení rodiče, léto uteklo rychle a kvapem se blíží zahájení školního roku 2021/2022.

Dovolujeme si Vám zaslat několik důležitých informací, které se týkají zahájení školního roku. Čekají nás opět úkoly týkající se epidemiologických opatření a proto uveřejňujeme důležité zásady a opatření, které se nás a dětí týkají.

Důležité zásady, protiepidemiologická opatření:

 • platí všechna opatření vyplývající z dodatku ke školnímu řádu
 • dodržování zásad osobní a respirační hygieny
 • ochrana nosu a úst (roušky, respirátory) ve všech společných prostorách školy a školní jídelny
 • do budovy školy vstup pro cizí osoby pouze v bezodkladných případech
 • ve školní jídelně dodržování již zaběhlých hygienických pravidel
 • žáci tráví přestávky ve třídách; dodržení co největší skupinové izolace
 • důležité větrání-nutnost teplého oblečení
 • při příznacích infekčního onemocnění bude žák izolován; zákonný zástupce bude okamžitě kontaktován a žák v co nejkratší době opouští školní budovu
 • při návratu z dovolené dbát pokynů orgánu ochrany veřejného zdraví

Testování:

 • testování proběhne 1., 6., 9. září; u žáků 1. ročníku 2., 6., 9. září
 • testování neabsolvují žáci, u kterých uběhla doba 14 dnů po dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění covid 19 (po dobu 180 dní od 1. pozitivního testu), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě; nutno donést potvrzení o očkování nebo o prodělané nemoci covid-19 (první pozitivní test)
 • pokud žák nesouhlasí s testováním, bude nosit ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole; neúčastní se TV (v budově školy), zpěvu, při konzumaci potravin sedí 1,5 m od ostatních
 • žákům, kteří odmítnou testování i nošení roušek, škola neumožní osobní přítomnost ve škole a nemá povinnost zajišťovat online výuku
 • pokud bude mít žák pozitivní antigenní test, bude izolován; zákonný zástupce bude okamžitě kontaktován a žák v co nejkratší době opouští školní budovu

 

Žádáme rodiče o zodpovědné chování – jestliže Vaše dítě bude vykazovat známky onemocnění, nechte ho v domácí péči a kontaktujte školu.        

Podrobnější informace naleznete v Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid – 19 a v Mimořádném opatření MZ.