Informace a pokyny pro zákonné zástupce k provozu školy od 1. 9. 2021

Vážení rodiče, léto uteklo rychle a kvapem se blíží zahájení školního roku 2021/2022.

Dovolujeme si Vám zaslat několik důležitých informací, které se týkají zahájení školního roku. Čekají nás opět úkoly týkající se epidemiologických opatření a proto uveřejňujeme důležité zásady a opatření, které se nás a dětí týkají.

Důležité zásady, protiepidemiologická opatření:

 • platí všechna opatření vyplývající z dodatku ke školnímu řádu
 • dodržování zásad osobní a respirační hygieny
 • ochrana nosu a úst (roušky, respirátory) ve všech společných prostorách školy a školní jídelny
 • do budovy školy vstup pro cizí osoby pouze v bezodkladných případech
 • ve školní jídelně dodržování již zaběhlých hygienických pravidel
 • žáci tráví přestávky ve třídách; dodržení co největší skupinové izolace
 • důležité větrání-nutnost teplého oblečení
 • při příznacích infekčního onemocnění bude žák izolován; zákonný zástupce bude okamžitě kontaktován a žák v co nejkratší době opouští školní budovu
 • při návratu z dovolené dbát pokynů orgánu ochrany veřejného zdraví

Testování:

 • testování proběhne 1., 6., 9. září; u žáků 1. ročníku 2., 6., 9. září
 • testování neabsolvují žáci, u kterých uběhla doba 14 dnů po dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění covid 19 (po dobu 180 dní od 1. pozitivního testu), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě; nutno donést potvrzení o očkování nebo o prodělané nemoci covid-19 (první pozitivní test)
 • pokud žák nesouhlasí s testováním, bude nosit ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole; neúčastní se TV (v budově školy), zpěvu, při konzumaci potravin sedí 1,5 m od ostatních
 • žákům, kteří odmítnou testování i nošení roušek, škola neumožní osobní přítomnost ve škole a nemá povinnost zajišťovat online výuku
 • pokud bude mít žák pozitivní antigenní test, bude izolován; zákonný zástupce bude okamžitě kontaktován a žák v co nejkratší době opouští školní budovu

 

Žádáme rodiče o zodpovědné chování – jestliže Vaše dítě bude vykazovat známky onemocnění, nechte ho v domácí péči a kontaktujte školu.        

Podrobnější informace naleznete v Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid – 19 a v Mimořádném opatření MZ.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.