Informace pro rodiče – důležité

V letošním školním roce končí funkční období školské rady. Pokud máte zájem o chod školy vašich dětí a chuť pracovat v tomto sdružení, přihlaste se vedení školy (popřípadě třídním učitelům). Děkujeme za zájem.