Zajímavé vyučování - Projekt Tři oříšky

Projekt začal ve třídě 2.B na sv. Martina, 11. listopadu.  

Děti pracovaly ve výukových centrech ve skupinách. Plnily zadané úkoly, které byly motivovány pohádkou Leny Freyové  Ať už je tu klid. Ta se vztahuje k podzimu. Jednotlivé úkoly v centrech  se zaměřily na ověření znalostí dětí právě o podzimu. 

Učitel při  této formě výuky působí pouze jako poradce v nesnázích. 

Všichni žáci  pracovali pečlivě a s úkoly si dobře poradili. Proto byli za svoji práci odměněni zeleným oříškem. 

Do Vánoc  se v naší třídě uskuteční další výuková centra, ve kterých se budou děti snažit  získat hnědý a zlatý oříšek.