Nová školská rada

Funkční období : od 1. 7. 2021

SLOŽENÍ:

Zástupci pedagogických pracovníků

Mgr. Haviárová Lucie

Nohová Jana

Mgr. Tajovská Pavlína

Zástupci z řad zákonných zástupců žáků

Ing. Dubnová Alena – předsedkyně školské rady

Kruntorádová Jitka

Kolářský Zbyšek

Zástupci jmenovaní zřizovatelem

Bc. Králová Jana

Stejskal Zbyněk

PhDr. Štrossová Ivana