Projekt "Děti čtou dětem"

Dne 17. prosince proběhl ve spolupráci s žáky 7. A projekt „Děti čtou dětem“, kdy studenti sedmých ročníků předčítali prvňáčkům pohádku s vánoční tematikou (od Josefa Lady). Celá akce se velmi podařila a žáci prvních tříd byli ze čtení starších spolužáků nadšeni. Tímto bych ráda znovu všem zúčastněným poděkovala.

Celá akce se velmi podařila a žáci prvních tříd byli ze čtení starších spolužáků nadšeni. Tímto bych ráda znovu všem zúčastněným poděkovala.

Mgr. Marie Brabcová